A-Z …Alfabet PrezesaOpublikowano przez
Maciej Mateńko
26 marzec 21
No comments

A – jak ALFABET­­­­­­

„Alfabet Prezesa”

to zbiór moich propozycji dotyczących tego, co chciałbym zrobić lub zmienić będąc Prezesem ZZPN.

Uważam, że mając możliwości, które posiada Prezes jestem w stanie wprowadzić wiele rozwiązań ułatwiających funkcjonowanie Klubom, ale także zwrócić większą uwagę na rzeczy dla Was ważne, a do tej pory traktowane z „przymrużeniem oka”.

Jednym z priorytetów będzie unowocześnienie funkcjonowania Związku, większa transparentność i zbudowanie pozytywnego wizerunku. Jestem przekonany, że moja osoba jest gwarantem jeszcze większego skonsolidowania środowiska piłkarskiego.

Całe swoje życie walczyłem: o uczniów, o swój zespół, o trenerów, o sędziów oraz kulturę na boisku i stadionie.

Zapewniam, że jako Prezes Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej, będę walczył o to, aby nasze Kluby i ich zespoły oraz całe województwo było szanowane i poważnie traktowane w całym środowisku piłkarskim w Polsce.

B– jak BIURO

rozpatrywanie spraw do 24 h

przyjazna siedziba z parkingiem dla wszystkich gości

Gwarantuję Wam, że BIURO naszego Związku będzie właściwie zarządzane.

W chwili obecnej po prostu działa, gdyż pracownicy nie są właściwie motywowani, inspirowani do dalszego działania, a przede wszystkim doceniani. Planowanie i właściwe delegowanie obowiązków wśród zatrudnionych osób to podstawa dobrego zarządzania, które powinno zagwarantować wszystkim Klubom i ich członkom szybką oraz rzetelną obsługę.

Żaden telefon, email lub zapytanie nie pozostanie bez odpowiedzi, każda sprawa znajdzie szybkie oraz właściwe, zgodne z obowiązującymi przepisami rozwiązanie, bez względu na wielkość, czy klasę rozgrywkową zainteresowanego Klubu.

Przyjmiemy zasadę, że przesłane w Waszych zapytaniach sprawy i problemy – drogą telefoniczną lub na email, znajdą błyskawiczną odpowiedź z BIURA ZZPN w ciągu max. 24h. Nie zabraknie rzetelnych odpowiedzi na Wasze zapytania i problemy, które można zazwyczaj szybko rozwiązać.

Delegowani pracownicy biura będą odpowiadali za dane Kluby, będąc ich opiekunami, tak aby szybko rozwiązywać Wasze kłopoty. Każdy Klub będzie miał swojego opiekuna tj. pracownika ZZPN, z którym będzie się mógł skontaktować i rozwiązać wszelkie problemy organizacyjne lub inne dotyczące przepisów, czy pozostałych spraw związkowych.

Jednym z priorytetów będzie także zmiana siedziby ZZPN, powinno to być miejsce bardziej przyjazne i funkcjonalne z dostępnym parkingiem dla wszystkich gości. 

Pewnie nie raz i nie dwa objeżdżaliście wkoło ulice w poszukiwaniu miejsca parkingowego . Towarzyszyły temu niepotrzebne nerwy i tylko strata czasu. Można to zmienić.

C – jak CERTYFIKACJA

  podniesienie jakości szkolenia

pomoc dla Klubów przy programie Certyfikacji PZPN

Jednym z najważniejszych zadań zarówno polskiej jak i zachodniopomorskiej piłki jest podniesienie jakości szkolenia. Jednym z czynników mających na to duży wpływ jest Program Certyfikacji Szkółek PZPN. Niestety w naszym województwie liczba szkółek certyfikowanych stanowi niewielki odsetek klubów szkolących młodzież. W skali kraju wypadamy bardzo przeciętnie, a przecież mamy tak wiele Klubów z dużym potencjałem.

W konsekwencji nasze Kluby nie otrzymują sporych środków finansowych wynikających z udziału w programie. Związek powinien zapewnić większe wsparcie w tym zakresie. Mam zamiar zatrudnić osoby, które zapewnią pomoc Klubom oraz pomogą poukładać zarówno sprawy formalne, organizacyjne jak i szkoleniowe.

Wspomożemy Was na każdym etapie Programu Certyfikacji i tak jak to było do tej pory, zawsze możecie liczyć na moją osobistą pomoc w tym zakresie.

D– jak DIALOG

Lubię prowadzić rzeczowy DIALOG i rozwiązywać problemy środowiska piłkarskiego.

Wspieram  ludzi uczciwych, pracowitych i kompetentnych. Jestem zawsze otwarty na dobre rozwiązania, propozycje oraz konstruktywną krytykę. Właściwe działania zapewnią nam ludzie oddani ZACHODNIOPOMORSKIEJ PIŁCE, z którymi zamierzam współpracować w nowym Zarządzie ZZPN.

Tylko konstruktywny DIALOG z Wami pozwoli nam rozwijać i pielęgnować 4 NAJWAŻNIEJSZE FILARY ZZPN, którym zamierzam nadać NOWĄ JAKOŚĆ – są to:

FUNDUSZE I FINANSE ZZPN – skierowane na rozwój i jakość pracy w klubach

ROZGRYWKI KLUBÓW – na wszystkich poziomach i kategoriach wiekowych

PROMOCJA I POPULARYZACJA – PIŁKI NOŻNEJ

OCHRONA PRAW I INTERESÓW – klubów oraz ich członków

Jeśli masz swoje propozycje na poprawę głównych tych filarów, masz ciekawe pomysły lub chcesz na ten temat po prostu szczerze porozmawiać?

Wasz głos i nasz wspólny DIALOG jest bardzo ważny.

Zapraszam do kontaktu !

E – jak EXTRANET …

EXTRANET, czyli elektroniczne systemy pomocne w organizacji pracy klubów. Na pewno są nam potrzebne wraz z rozwijającymi się nowymi technologiami oraz należy się z nich cieszyć i w miarę możliwości właściwie wykorzystać.

Trzeba jednak otwarcie przyznać, że wiele szczególnie mniejszych Klubów pozostało z ich wdrożeniem bez znaczącej pomocy. Jednym z podjętych przeze mnie działań będzie poprawa funkcjonowania systemów elektronicznych EXTRANET poprzez doraźną pomoc dla wszystkich, którzy będą tego potrzebowali.

Na Waszą prośbę pracownik ZZPN przyjedzie do każdego miejsca w naszym województwie, przeszkoli w obsłudze systemu EXTRANET lub innych aspektach związanych z komunikacją elektroniczną.

Będziemy wspomagać i pokazywać najlepsze rozwiązania dla Waszego Klubu czy Akademii, tak aby ich obsługa nie sprawiała nikomu problemów.

F– jak FINANSE

Więcej środków finansowych dla klubów

Transparentność i wiarygodność

Jawność i przejrzystość

Pozyskiwanie dodatkowych funduszy i sponsorów

Finanse to podstawa działalności każdej organizacji sportowej i jeden z najważniejszych jej elementów.

Kluby i ich członkowie powinni wiedzieć na co przeznaczane są środki finansowe, którymi dysponuje Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej.

Jestem zdania, że trzeba pozostawić jak najwięcej pieniędzy w Klubach ograniczając opłaty związkowe do niezbędnego minimum. Potrzeby każdego Klubu są inne, więc przekazywanie sprzętu w postaci – piłek czy talonów na zakup sprzętu jest dużym ograniczeniem i nie jest zgodne z „duchem” naszych czasów…     

Kluby powinny same móc zdecydować jaka forma pomocy ze Związku jest im najbardziej potrzebna.

Taka organizacja jak ZZPN powinna także zabiegać o dodatkowe środki finansowe z wielu innych dostępnych źródeł tj.: programów i dotacji UE, grantów i konkursów, czy od sponsorów, którzy mogą wspierać nasze rozgrywki oraz wszystkie inne zadania statutowe. W tym temacie jest bardzo duże pole do popisu i zamierzam to poprawić.  

Transparentność i wiarygodność to cechy jakie powinien spełniać nowoczesny Związek, dlatego będę wnioskował, aby co roku wraz z Zarządem przedstawiać Wam sprawozdanie finansowe związane z naszą działalnością.

Uważam, że jawność i przejrzystość działania będzie dla Was świadectwem, że robimy wszystko, aby generowane i pozyskiwane przez Związek środki finansowe, były w należyty sposób przekazywane Klubom oraz przeznaczane na rozwój oraz popularyzację piłki nożnej w naszym regionie.

G – jak GRANTY …

✓ Dofinansowanie imprez i turniejów klubowych

Wspomagając popularyzację piłki nożnej i rozwój Klubów zamierzam wprowadzić program GRANTÓW, czyli dofinansowanie organizowanych przez nasze zachodniopomorskie Kluby i Akademie wielu najciekawszych imprez, uroczystości i najważniejszych wydarzeń sportowych we wszystkich gminach i powiatach.

Postaramy się znaleźć także dodatkowe środki finansowe lub sponsorów tytularnych poszczególnych rozgrywek i imprez lokalnych, aby pomóc Wam w popularyzacji piłki nożnej w naszym regionie i Waszym środowisku.

H– jak Historia

Doceniamy historię i patrzymy w przyszłość

Współpraca ponad podziałami

Piłka nożna na terenie województwa zachodniopomorskiego to bogata HISTORIA, którą należy we właściwy sposób pielęgnować.

Dorobek Klubów, zawodników i całego środowiska piłkarskiego w regionie szczecińskim i koszalińskim będzie przeze mnie właściwie doceniany. Nie chciałbym jednak patrzeć w przeszłość, której już nie zmienimy.

Wyznaję zasadę, że każda opinia i głos środowiska piłkarskiego jest ważny, dlatego zamierzam współpracować zarówno ze starszym pokoleniem jak i z młodymi ludźmi, którzy mogą wnieść do naszego Związku nowe pomysły oraz świeżą krew. ŁĄCZYMY nie dzielimy!

Doceniajmy i wspierajmy historię jednocześnie patrząc w przyszłość piłki nożnej, która z roku na rok niesamowicie się rozwija.     

I – jak INSPIRACJA …

✓ Nowe rozwiązania i projekty

✓ Kreatywność i rozwój

Słowo INSPIRACJA to inaczej natchnienie do działań. Obiecuję, że będę Was stale inspirował i zaskakiwał nowymi pomysłami służącymi rozwojowi oraz podnoszącymi jakość w naszych Klubach i ich poszczególnych drużynach. Będę starał się wskazywać Wam najlepsze rozwiązania i wdrażać nowe projekty, które będą skutecznie realizowane w naszej ZACHODNIOPOMORSKIEJ PIŁCE.

W zamian oczekuję od Was tego, że swoją kreatywnością i działaniami również zainspirujecie nasz ZZPN do jeszcze efektywniejszej i rzetelnej pracy.

J – jak JUNIORZY …

✓ Nowe pomysły na rozwój grup juniorskich

JUNIORZY to zawodnicy stanowiący fundament w rozwoju Klubów amatorskich i bardzo ważny ETAP SZKOLENIA w perspektywie dopływu zawodników do drużyn seniorów.

Jeśli nie zaczniemy działać, za kilka lat może drastycznie spaść liczba zespołów seniorskich w naszym województwie. Będzie to naturalny wynik wycofywania przez kluby drużyn juniorskich z rozgrywek. Aby temu zapobiec konieczna jest reforma tych rozgrywek.

Mam na to plan i jako Prezes przedstawię Państwu sposoby na rozwiązanie tego problemu. Jestem przekonany, że ruch ten wpłynie znacząco na liczbę czynnych zawodników kończących wiek juniora oraz jednocześnie większą liczbę zespołów juniorskich i seniorskich w naszych Klubach w przyszłych latach.

K– jak KOBIETY

Wsparcie rozwoju piłki nożnej kobiet

Aktywizacja środowiska

Odkrywanie talentów

Piłka Kobieca to ważna i stale rozwijająca się część naszej kochanej piłki nożnej. Obecna niewielka liczba klubów prowadzących szkolenie dziewcząt i co się z tym wiąże mała liczba zawodniczek, powoduje brak właściwej rywalizacji i możliwości rozwoju dla utalentowanych dziewcząt.

Będąc Prezesem postaram się zmienić tę tendencję i swoimi działaniami nadać większą rangę Piłce Kobiecej, ale także zaktywizować i zachęcić środowisko do zakładania nowych drużyn, tak aby w każdym miejscu na mapie naszego województwa funkcjonował z powodzeniem Klub lub drużyny dla dziewcząt i kobiet.

Już teraz widzę wiele młodych utalentowanych zawodniczek w naszym województwie, więc poprawiając i wspierając rozwój Piłki Kobiecej, zapewne znajdziemy kolejne talenty na miarę Aleksandry Sikory, czy Emilii Zdunek, które reprezentują nas w Reprezentacji Polski. 

W ostatnich latach nasza Piłka Kobieca wg punktacji współzawodnictwa dzieci i młodzieży zajmuje miejsce w środku stawki wszystkich 16 województw, myślę że nasze tradycje i potencjał zasługują na lepszą lokatę. Tym bardziej, że PZPN i UEFA mocno dofinansowuje wiele akcji szkoleniowych oraz pokrywa w dużym stopniu koszty uczestnictwa m.in. w rozgrywkach centralnych juniorek. Zamierzam sięgnąć po więcej środków finansowych i stale wspierać rozwój piłki nożnej KOBIET w naszym województwie.   

K – jak KOSZALIN …

✓ Właściwe struktury organizacyjne, rozwój Klubów i rozgrywek na wszystkich etapach szkolenia

✓ Wsparcie i rozwiązywanie problemów w Delegaturze ZZPN w Koszalinie

✓ Otwarty dialog i wsparcie piłkarskich talentów

Region koszaliński to ważna część województwa zachodniopomorskiego. Wiele zasłużonych Klubów, wspaniałych zawodników oraz ludzie z pasją związani z piłkarskimi boiskami na różnych szczeblach. Jednym z moich ważniejszych celów będzie pomoc wszystkim, którzy pracują dla rozwoju piłki nożnej w tym regionie, gdyż zdaję sobie sprawę, że nie wszystko zostało tam właściwie zrealizowane.

Zamierzam ŁĄCZYĆ nie dzielić, a odbudowa właściwych struktur organizacyjnych i rozgrywek będzie dla mnie priorytetem.

Wszystkie sprawy związkowe i ewentualne problemy będziemy rozwiązywać w Delegaturze ZZPN w Koszalinie, która powinna być miejscem dobrze zorganizowanym, gdzie każdy znajdzie dobre słowo, pomoc organizacyjną oraz właściwą atmosferę i przyjazny sportowy klimat.

Dla rozwoju całej ZACHODNIOPOMORSKIEJ PIŁKI jestem zawsze otwarty na piłkarski dialog, docenię wszystkie dobre pomysły i rady, które pomogą jeszcze lepiej funkcjonować wszystkim Klubom w tym regionie.

Możecie na mnie liczyć !   

L– jak LOSOWANIE

Zdrowa i uczciwa rywalizacja

Transmisje losowań na żywo

Studio Rozgrywek ZZPN oraz Pucharu Polski

LOSOWANIE to jedna z metod służąca wyłonieniu przeciwników w zdrowej i uczciwej rywalizacji.

Do nadania większej rangi poszczególnym wydarzeniom nie trzeba wielkich środków. Wiem, jak ważną rzeczą dla lokalnego środowiska są np. rozgrywki o Puchar Polski na szczeblu okręgu, ale także inne mecze mistrzowskie. Dlatego wszystkie LOSOWANIA PP i w ramach pozostałych rozgrywek będzie można oglądać na żywo na dedykowanym w tym celu ogólnodostępnym kanale w Internecie i mediach.

Powstanie studio Rozgrywek ZZPN oraz Pucharu Polski, a w nim pokazywane będą skróty z wybranych spotkań, analizy i komentarze, które pozwolą wszystkim jeszcze aktywniej śledzić i pasjonować się rywalizacją swoich drużyn i zawodników.

M – jak MECZE …

Współpraca z przedstawicielami najważniejszych obiektów i stadionów w regionie

Mecze Reprezentacji Polski

Transparentny zakup biletów

Najważniejsze spektakle w sezonie to MECZE, które są rozgrywane na terenie naszego województwa i różnych szczeblach rozgrywkowych.

Zamierzam być blisko Was i Waszych drużyn. MECZE to także spotkania Pierwszej Reprezentacji Polski oraz Reprezentacji Młodzieżowych PZPN. Jako Prezes, chcę nawiązać dobrą współpracę z osobami zarządzającymi najważniejszymi obiektami i stadionami w regionie, na czele z powstającym właśnie nowym stadionem w Szczecinie.

Obiecuję, że zrobię wszystko, aby odbywały się w naszym województwie mecze międzypaństwowe, zarówno pierwszej Reprezentacji Polski oraz Kadr młodzieżowych i inne piłkarskie imprezy piłkarskie organizowane przez nasz kraj. Ułatwimy także dostęp do zakupu biletów na poszczególne mecze Reprezentacji Polski cieszące się największym zainteresowaniem. Musi to być transparentne, tak aby każdy mógł z tego przywileju skorzystać. 

N – jak NOWA JAKOŚĆ …

Związek dla wszystkich Klubów

Relacje międzyludzkie oparte na szacunku i wzajemnym zaufaniu

Koncepcja otwartych drzwi

Nowa JAKOŚĆ w ZZPN to jasne określenie ról i zakresu obowiązków wśród osób nim zarządzających. Zarówno Prezes, Zarząd jak i pracownicy Związku muszą rozumieć, że to oni są dla Klubów i ludzi związanych z zachodniopomorską piłką, a nie na odwrót. Nikt z Was nie zostanie pozostawiony z problemem, wszyscy będą traktowani tak samo poważnie, niezależnie od wielkości Klubu i klasy rozgrywkowej.

Chciałbym w niedalekiej przyszłości od Was usłyszeć, że w naszym Związku nie istnieją takie słowa jak: układy, spychologia, czy znajomości pozwalające na łamanie przepisów i nieodpowiednie przywileje.

Nowa JAKOŚĆ to także relacje międzyludzkie oparte na szacunku i wzajemnym zaufaniu. Jestem człowiekiem, który stara się łagodzić konflikty i szukać rozwiązań, które pomogą znaleźć właściwy kompromis.

Przekonacie się, że pomogę rozwiązać wiele konfliktów ciągnących się od dłuższego czasu, a wszystko dla dobra Klubów i całej naszej piłkarskiej społeczności.

Drzwi mojego gabinetu będą dla Was zawsze otwarte i ze względu na wielką pasję do piłki nożnej będę tam codziennie, bo bycie Prezesem Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej traktuję jako MISJĘ i WIELKI ZASZCZYT.

O – jak OPŁATY

Ograniczenie opłat ponoszonych przez kluby

Wszyscy wiedzą jak ważną rzeczą, w szczególności w obecnych czasach, są dla Klubów niezbędne do funkcjonowania środki finansowe i związane z tym OPŁATY ponoszone na rzecz działań statutowych ZZPN.

Obiecuję, że zweryfikujemy koszty opłat ponoszonych przez Kluby na rzecz Związku i ograniczymy je tylko do tych naprawdę niezbędnych oraz koniecznych.

Nie mogę obiecywać teraz konkretnych ulg, nie mając rzetelnego wglądu w finanse ZZPN, ale z całą pewnością zlikwiduję lub ograniczę opłaty, które nie mają odzwierciedlenia w naszej sportowej rzeczywistości.

Poszukamy innych dodatkowych źródeł finansowania działalności Związku tak, aby zminimalizować opłaty ponoszone na rzecz ZZPN i pozostawić więcej środków finansowych w Klubach.  

P – jak POGOŃ

Integracja środowiska piłkarskiego

Symbolem naszego województwa jest najlepszy Klub w regionie szczecińska POGOŃ i jej prężnie działająca Akademia Piłkarska. Silna POGOŃ to także silne Kluby i silny Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej oraz całe Pomorze Zachodnie.

Chciałbym, aby w najbliższych latach Duma Pomorza jeszcze bardziej zintegrowała całe środowisko piłkarskie, tak aby utalentowani zawodnicy nie opuszczali naszego województwa, a trafiali właśnie do Pogoni na odpowiednich partnerskich warunkach oraz z wzajemnym zadowoleniem.

Ścisła współpraca Pogoni z regionem oraz pomoc w wielu aspektach, może pozytywnie wpłynąć na rozwój większych i mniejszych Klubów, chociażby pod względem szkoleniowym.

Mam nadzieję, że nowy szczeciński Stadion wraz z Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży pod egidą Pogoni będzie tętnił piłkarskim życiem oraz pozytywnie integrował naszą kochaną zachodniopomorską piłkę.        

R – jak REPREZENTACJE WOJEWÓDZTWA

Nadzór i poprawa jakości szkolenia dzieci i młodzieży

Rozszerzona selekcja do kadr wojewódzkich

Obozy i akcje szkoleniowe dla wyróżniających się zawodników

Stworzenie optymalnych warunków do rozwoju dzieci i młodzieży

Nadzór i poprawa jakości szkolenia dzieci i młodzieży to jedno z bardzo ważnych zadań. W tym aspekcie Związek stale powinien wspomagać nasze Kluby np. poszukując utalentowanych zawodników w mniejszych ośrodkach.

Żaden talent nie może nam umknąć, więc wspomagając Kluby musimy właściwie zadbać o nasze REPREZENTACJE WOJEWÓDZTWA. Selekcja do kadr wojewódzkich uzdolnionej piłkarsko młodzieży musi objąć całą ZACHODNIOPOMORSKĄ PIŁKĘ i wszystkie regiony.

Wszystkie konsultacje selekcyjne będziemy zaczynać dużo wcześniej, niż miało to miejsce do tej pory. Będą się one odbywać w różnych częściach województwa i obejmować wszystkie powiaty. Obowiązkowo organizowane będą obozy i akcje szkoleniowe dla kadr, tak jak to ma miejsce w innych województwach.

Nie możemy sobie pozwolić na zmarnowanie choćby jednego utalentowanego dziecka – zawodniczki czy zawodnika. Zrobimy wszystko, aby selekcja obejmowała więcej dzieci z każdego miejsca w naszym województwie, a warunki stworzone przez nas pozwalały na jeszcze lepszy rozwój młodych zawodniczek i zawodników. 

S – jak SĘDZIOWIE

Dodatkowe formy kształcenia i szkolenia dla sędziów

Wsparcie i promocja wyróżniających się sędziów

SZACUNEK DLA ARBITRA jako priorytet w rozgrywkach

Sędziowie są ważną częścią piłkarskich rozgrywek, bez nich działalność Związku i właściwe prowadzenie rozgrywek na wszystkich szczeblach nie będzie możliwe. Musimy dołożyć wszelkich starań, aby byli szanowani zarówno przez piłkarzy i działaczy, ale także przez kibiców. Zawsze dbałem o to, aby pozytywnie zmieniać nasze środowisko, byłem m.in. inicjatorem nakręcenia filmu „Szacunek dla Arbitra” oraz jednym z pomysłodawców projektu „Ławka kar”.

Jako osoba związana z piłką nożną od ponad 20 lat zawsze miałem wielki szacunek do sędziów i taki kierunek będzie w naszych rozgrywkach priorytetem. Wspólnie zastanowimy się co możemy razem zrobić, aby podnieść jakość sędziowania.

Mam ciekawe pomysły, jak znowelizować kształcenie i  szkolenia dla sędziów, aby w lepszy sposób przygotować młodych arbitrów do prowadzenia zawodów, a tych wyróżniających promować do sędziowania w wyższych ligach centralnych. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że im lepszy będzie poziom sędziowania, tym mniej spornych sytuacji na piłkarskich boiskach.

T – jak TRENERZY

Poprawa jakości kształcenia i szkolenia trenerów

Zaplanowany z wyprzedzeniem harmonogram szkoleń i kursów

Konferencje, warsztaty, treningi pokazowe

Wsparcie ambitnych trenerów

Współfinansowanie podstawowych kwalifikacji Grassroots UEFA C i D dla kandydatów z najbiedniejszych klubów i regionów, w których brakuje trenerów

TRENERZY to grupa najbliższa mojemu sercu, z której się wywodzę. Od ponad 20 lat pracuję jako Trener, nauczyciel, wychowawca młodzieży i edukator. Prowadziłem zespoły we wszystkich kategoriach wiekowych oraz klasy sportowe m.in. w naszym związkowym GOSSM, w którym wychowaliśmy wielu Reprezentantów Polski i klasowych piłkarzy.

Jestem Trenerem Edukatorem i w dalszym ciągu będę starał się Wam pomagać, ponieważ doskonale znam wszystkie problemy, z którymi się spotykamy. Przede wszystkim zrobię wszystko, aby jeszcze bardziej podnieść jakość kształcenia i szkolenia trenerów w naszym województwie.

Musimy usystematyzować harmonogram wszystkich akcji szkoleniowych i kursów w roku kalendarzowym, aby każdy trener mógł z wyprzedzeniem zaplanować w nich swój udział. Będziemy organizować więcej konferencji, warsztatów, czy treningów pokazowych, w bardziej przystępnych lub bezpłatnych formach.

Nigdy nie odmówiłem Wam, gdy zapraszaliście mnie do swoich Klubów. W dalszym ciągu będę pomagał w organizacji szkolenia, wskazywał metody podnoszące jakość treningów i nie zamierzam przestać pomagać ludziom ambitnym, chcącym podnosić swoje umiejętności oraz kwalifikacje.

Konwencja UEFA obliguje nas do przestrzegania systemu licencji trenerskich i organizacji kursów trenerskich. Zamierzam szanować obowiązujące przepisy, ale jednocześnie pomagać i współfinansować zdobywanie podstawowych kwalifikacji trenerskich Grassroots UEFA C i D dla kandydatów z najbiedniejszych Klubów oraz regionów, w których brakuje trenerów.  

U – jak UCZCIWOŚĆ

Uczciwość ponad wszystko

UCZCIWOŚĆ to jedna z najważniejszych cech, którą powinien posiadać każdy człowiek. Bardzo ważne jest dla mnie to, aby osoby, które będą reprezentowały nasz Związek, postrzegane były właśnie w taki sposób. Już teraz mogę Wam obiecać, że nigdy nie będziecie mieć wątpliwości, że jestem uczciwym, honorowym i po prostu dobrym człowiekiem. Lubię pomagać ludziom, a moje motto życiowe brzmi:

To komu pomożesz i jakim jesteś człowiekiem jest miarą Twojego sukcesu.… 

W – jak WOJEWÓDZTWO

Województwo to MY WSZYSCY

Każdy Klub, powiat, region jest dla mnie WAŻNY!

Od wielu lat nasz związek sztucznie dzielony był na część szczecińską i koszalińską. Jednym z moich głównych zadań będzie doprowadzenie do sytuacji, w której myśląc o ZZPN, będziecie pewni, że władze Związku reprezentują jednakowo każdy klub niezależnie od klasy rozgrywkowej, miejsca położenia i regionu.

Jednym z moich najważniejszych celów jest to, aby w Zarządzie Związku znaleźli się wartościowi ludzie z całego województwa i wielu regionów reprezentujący jak największą liczbę Klubów i Akademii.

Wasz głos jest dla mnie ważny i nie pozostanie bez odzewu ….

Z – jak ZWYCIĘSTWO

Piłka nożna to gra zespołowa

W tym meczu musimy się ZJEDNOCZYĆ I WYSTAWIĆ NAJSILNIEJSZY SKŁAD

W życiu odnosiłem wiele zwycięstw, jako zwykły człowiek, ale także czynny zawodnik, czy trener. Wówczas wiele zależało ode mnie. Teraz nie wygram jednak bez Waszej pomocy.

W tym meczu musimy się zjednoczyć i wystawić najsilniejszy skład. W zachodniopomorskiej piłce jestem od ponad 20 lat i w żadnej sprawie, z którą się do mnie zgłosiliście nigdy nie odmówiłem nikomu pomocy.

Nie będę teraz rzucał obietnic bez pokrycia to nie jest w moim stylu, mogę Was jednak zapewnić, że nowy Związek będzie opierał się na uczciwości, niezbędnej jakości i nowoczesności.

Zrobię wszystko, żebyście byli dumni z naszego Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej i z tego jak będę Was reprezentował pełniąc zaszczytną funkcję Prezesa ZZPN.

Proszę o Wasz głos !

RAZEM zmienimy ZACHODNIOPOMORSKĄ PIŁKĘ …

DOŁĄCZ DO NAS !