D, E … Alfabet PrezesaOpublikowano przez
Maciej Mateńko
28 luty 21
No comments

D– jak DIALOG

Lubię prowadzić rzeczowy DIALOG i rozwiązywać problemy środowiska piłkarskiego.

Wspieram  ludzi uczciwych, pracowitych i kompetentnych. Jestem zawsze otwarty na dobre rozwiązania, propozycje oraz konstruktywną krytykę. Właściwe działania zapewnią nam ludzie oddani ZACHODNIOPOMORSKIEJ PIŁCE, z którymi zamierzam współpracować w nowym Zarządzie ZZPN.

Tylko konstruktywny DIALOG z Wami pozwoli nam rozwijać i pielęgnować 4 NAJWAŻNIEJSZE FILARY ZZPN, którym zamierzam nadać NOWĄ JAKOŚĆ – są to:

FUNDUSZE I FINANSE ZZPN – skierowane na rozwój i jakość pracy w klubach

ROZGRYWKI KLUBÓW – na wszystkich poziomach i kategoriach wiekowych

PROMOCJA I POPULARYZACJA – PIŁKI NOŻNEJ

OCHRONA PRAW I INTERESÓW – klubów oraz ich członków

Jeśli masz swoje propozycje na poprawę głównych tych filarów, masz ciekawe pomysły lub chcesz na ten temat po prostu szczerze porozmawiać?

Wasz głos i nasz wspólny DIALOG jest bardzo ważny.

Zapraszam do kontaktu !

E – jak EXTRANET …

EXTRANET, czyli elektroniczne systemy pomocne w organizacji pracy klubów. Na pewno są nam potrzebne wraz z rozwijającymi się nowymi technologiami oraz należy się z nich cieszyć i w miarę możliwości właściwie wykorzystać.

Trzeba jednak otwarcie przyznać, że wiele szczególnie mniejszych Klubów pozostało z ich wdrożeniem bez znaczącej pomocy. Jednym z podjętych przeze mnie działań będzie poprawa funkcjonowania systemów elektronicznych EXTRANET poprzez doraźną pomoc dla wszystkich, którzy będą tego potrzebowali.

Na Waszą prośbę pracownik ZZPN przyjedzie do każdego miejsca w naszym województwie, przeszkoli w obsłudze systemu EXTRANET lub innych aspektach związanych z komunikacją elektroniczną.

Będziemy wspomagać i pokazywać najlepsze rozwiązania dla Waszego Klubu czy Akademii, tak aby ich obsługa nie sprawiała nikomu problemów.

JUŻ WKRÓTCE KOLEJNE LITERY …