F, G … Alfabet PrezesaOpublikowano przez
Maciej Mateńko
02 marzec 21
No comments

F– jak FINANSE

Więcej środków finansowych dla klubów

Transparentność i wiarygodność

Jawność i przejrzystość

Pozyskiwanie dodatkowych funduszy i sponsorów

Finanse to podstawa działalności każdej organizacji sportowej i jeden z najważniejszych jej elementów.

Kluby i ich członkowie powinni wiedzieć na co przeznaczane są środki finansowe, którymi dysponuje Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej.

Jestem zdania, że trzeba pozostawić jak najwięcej pieniędzy w Klubach ograniczając opłaty związkowe do niezbędnego minimum. Potrzeby każdego Klubu są inne, więc przekazywanie sprzętu w postaci – piłek czy talonów na zakup sprzętu jest dużym ograniczeniem i nie jest zgodne z „duchem” naszych czasów…     

Kluby powinny same móc zdecydować jaka forma pomocy ze Związku jest im najbardziej potrzebna.

Taka organizacja jak ZZPN powinna także zabiegać o dodatkowe środki finansowe z wielu innych dostępnych źródeł tj.: programów i dotacji UE, grantów i konkursów, czy od sponsorów, którzy mogą wspierać nasze rozgrywki oraz wszystkie inne zadania statutowe. W tym temacie jest bardzo duże pole do popisu i zamierzam to poprawić.  

Transparentność i wiarygodność to cechy jakie powinien spełniać nowoczesny Związek, dlatego będę wnioskował, aby co roku wraz z Zarządem przedstawiać Wam sprawozdanie finansowe związane z naszą działalnością.

Uważam, że jawność i przejrzystość działania będzie dla Was świadectwem, że robimy wszystko, aby generowane i pozyskiwane przez Związek środki finansowe, były w należyty sposób przekazywane Klubom oraz przeznaczane na rozwój oraz popularyzację piłki nożnej w naszym regionie.

G – jak GRANTY …

✓ Dofinansowanie imprez i turniejów klubowych

Wspomagając popularyzację piłki nożnej i rozwój Klubów zamierzam wprowadzić program GRANTÓW, czyli dofinansowanie organizowanych przez nasze zachodniopomorskie Kluby i Akademie wielu najciekawszych imprez, uroczystości i najważniejszych wydarzeń sportowych we wszystkich gminach i powiatach.

Postaramy się znaleźć także dodatkowe środki finansowe lub sponsorów tytularnych poszczególnych rozgrywek i imprez lokalnych, aby pomóc Wam w popularyzacji piłki nożnej w naszym regionie i Waszym środowisku.

JUŻ WKRÓTCE KOLEJNE LITERY …