PRIORYTETY MACIEJA MATEŃKO dla ZACHODNIOPOMORSKIEJ PIŁKI…Opublikowano przez
Maciej Mateńko
06 Maj 21
No comments

KAŻDY KONIEC TO NOWY POCZĄTEK.

OTWÓRZMY CZYSTĄ KARTĘ I ZAPISZMY JĄ OD NOWA, ZGODNIE Z WASZYMI POMYSŁAMI ORAZ MOIM ALFABETEM PREZESA DLA ZACHODNIOPOMORSKIEJ PIŁKI …  

PRIORYTET 1.        

KLUBY i AKADEMIE

◾ ZASADA RÓWNYCH SZANS I PRZYWILEJÓW DLA WSZYSTKICH KLUBÓW I AKADEMII,

◾ POMOC ORGANIZACYJNO-MERYTORYCZNA NA TERENIE SAMORZĄDU, POWIATU I GMINY,

◾ PROMOCJA I WSPARCIE DLA AKADEMII I KLUBÓW PROWADZĄCYCH SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY,

◾ PORADY PRAWNE, INFRASTRUKTURALNE I ORGANIZACYJNE DLA KLUBÓW.

PRIORYTET 2.       

ORGANIZACJA ROZGRYWEK

◾ UPORZĄDKOWANIE ZASAD I REGULAMINÓW NA WSZYSTKICH POZIOMACH ROZGRYWKOWYCH,

◾ WŁAŚCIWE I ATRAKCYJNE ROZGRYWKI W OPARCIU O SYSTEM AWANSÓW, SPADKÓW I BARAŻY,

◾ RZETELNA I MERYTORYCZNA OCENA WSZYSTKICH SPRAW DYSCYPLINARNYCH I ZWIĄZKOWYCH,

◾ ORGANIZACJA DODATKOWYCH TURNIEJÓW I PROMOWANIE NOWYCH FORM ROZGRYWEK.

PRIORYTET 3.        

NOWOCZESNE BIURO

◾ NOWA SIEDZIBA – JAKOŚĆ OBSŁUGI ORAZ TRANSPARENTNOŚĆ DZIAŁAŃ ZWIĄZKU,

◾ ODBUDOWA STRUKTUR ZWIĄZKOWYCH W KOSZALINIE,

◾ RZETELNA I MERYTORYCZNA OCENA WSZYSTKICH SPRAW DYSCYPLINARNYCH I ZWIĄZKOWYCH,

◾ PRACOWNICY ODDELEGOWANI DO KONKRETNYCH ZADAŃ I POMOCY DLA KLUBÓW ORAZ WSPARCIA W OBSŁUDZE SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH I SPRAWACH ZWIĄZKOWYCH.

PRIORYTET 4.        

FINANSOWANIE

◾ AKTYWNE POZYSKANIE SPONSORÓW TYTULARNYCH I MECENATÓW ROZGRYWEK,

◾ ŚRODKI FINANSOWE NA NOWE PROJEKTY Z PROGRAMÓW UE I POZOSTAŁYCH ŹRÓDEŁ,

◾ KONKURSY, GRANTY I DOTACJE NA TURNIEJE ORAZ  IMPREZY DLA KLUBÓW,

◾ MINIMALIZOWANIE OPŁAT ZWIĄZKOWYCH W RAMACH POZYSKIWANIA DODATKOWYCH ŚRODKÓW.

PRIORYTET 5.        

NOWE PROJEKTY

◾ ORGANIZACJA NOWATORSKICH WYDARZEŃ I POPULARYZACJA PIŁKI NOŻNEJ,

◾ WSPÓŁPRACA PRZY ORGANIZACJI PROJEKTÓW I IMPREZ PIŁKARSKICH W TERENIE,

◾ PODNOSZENIE JAKOŚCI I NOWE STANDARDY W KSZTAŁCENIU SĘDZIÓW I TRENERÓW,

◾ PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI I WSPARCIE ROZGRYWEK JUNIORÓW.

GŁOSUJEMY NA MACIEJA MATEŃKO !